Manuál pro provoz vnitřních sportovišť od 31.5.2021

31. 5. 2021

Pravidla pro provoz vnitřních sportovišť

Vláda stanovila podmínky pro provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center tak,:

  • že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro sportovní aktivitu, která je přístupná veřejnosti
  • všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID‑19 a prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky stanovené v bodu I/17 (viz. níže)
  • v případě skupinových lekcí mezi sebou osoby dodržují rozestupy alespoň 2 metry,
  • provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v provozovně.
  • šatny a sprchy jsou veřejnosti stále nepřístupné