Historie

  • Na tomto místě uvádíme malé ohlédnutí do historie. Roku 1862 byl založen nejstarší český sportovně-kulturní a tělovýchovný spolek Sokol. Bylo to v době po evropské revoluci, kdy ještě národům nebyla přána svoboda, ale postupně už opět začala ožívat národní řeč a kultura. A vlastně také všeobecné povědomí o sportu a cvičení, o jejich užitku pro jednotlivce i společnost.
  • V našem okolí nejprve vznikl Sokol v blízkém Frýdštejně. Občané našich osad v něm vytvořili samostatný odbor, to bylo v roce 1908. A roku 1911, právě před 110 lety, začala zde působit samostatná Tělocvičná jednota Sokol Jenišovice. V sousedních Odolenovicích se tak stalo roku 1920. Ve 30. a 40. letech 20. století měly Jenišovice také svůj SK kopané, staré hřiště se rozkládalo na rovinatém poli proti jeřábnictví ve Steblíku a později na dnešní ploše u lesa, jak o tom vyprávěl zahradník pan Josef Koťátko. Jiné hřiště bývalo v tzv. Habří, někde poblíž dnešní „Cukrárny“, kam chodívala mládež, jak dosvědčuje pamětník pan Josef Bursa, hrát odbíjenou. V 80. letech na fotbalovou tradici navázal družstevní FC Ruchadlo. Časem přišly k oblibě i ostatní sporty, přibyla stará i nová tělocvična a školní stadion.
  • Hle, jak se vše mění. Škoda, že zde s námi nemůže být pan František Viták a ostatní, protože němým svědkem sportovních dějin je i hřiště na Marjánce. Předkové tam upravili herní plácek, pak se plocha zvětšila a otočila a dnes je kurt od základu nový. Bohužel i do sportovních záležitostí se promítl vliv nešťastných politických osudů naší vlasti. Také původní hřiště v Zádrahách prošlo zásadní modernizací, nejvíce o tom vědí odolenovičtí hasiči a současný spolek Sportklub.
  • Myšlenka zakladatelů vyjádřená heslem „Tužme se“ tedy žije již 160 let. Máme se snažit vyjadřovat ji i my. Otužovat tělo, překonávat překážky, osvětlovat ducha, posilovat čest a dobrou vůli, dobře vychovávat děti, pomáhat si navzájem – to jsou naše společné úvahy po závodě nebo zápasu.

Podle obecní kroniky a vyprávění pamětníků sestavil Ing. Jiří Brož

  • SK Jenišovice, z.s. – dříve Tělovýchovná jednota Sokol Jenišovice – název byl změn valnou hromadou 18.3.2022