50 let oddílu odbíjené

18. 7. 2023

Malé připomenutí.

 

Letos uplynulo 50 let od výborové schůze TJ Sokol Jenišovice ze dne 23.2. 1973 na které byl založen oddíl odbíjené.

Zakládajícími členy oddílu odbíjené byli bratři: Kopa, Pešek, Viták, Preisler, Vyletěl, Mikula, Bouzek, Světlík a Bernard.

Z jejich píle a úsilí, z vášně pro sport a soudržnost, vzniklo hřiště na Marjánce, kde tahle parta a mnoho jejích následovníků sehrálo nesčetné množství mistrovských zápasů.

Je tomu již dávno, kdy na hřišti na Marjánce dopadl poslední balon, zazněl vítězný pokřik a parta nadšených lidí si pod sítí potřásla pravicí. Ale odkaz, který tu zanechali v podobě svých následovníků, kteří se dodnes pravidelně schází v tělocvičně a na školním hřišti, žije dál.

 

Sportu ZDAR!

 

Mgr. Lukáš Veselý

předseda